32 222 50 68
32 222 20 20

Kaczmarek

Dachy - Systemy rynnowe

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Kolano 45° rury spustowej Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Kolano 67° rury spustowej Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Kolano 67° rury spustowej Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Kolano specjalne 67° rury spustowej Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Kolano specjalne 67° rury spustowej Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Lej spustowy rynny Ø100 do rury Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Lej spustowy rynny Ø125 do rury Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Lej spustowy rynny Ø125 do rury Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Lej spustowy rynny Ø150 do rury Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø100 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø100 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø125 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø125 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø125 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik wewnętrzny rynny Ø150 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø100 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø100 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø125 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø125 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø150 kąt 90°

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Narożnik zewnętrzny rynny Ø150 kąt dowolny

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Rura spustowa Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Rura spustowa Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Rynna dachowa Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Rynna dachowa Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Rynna dachowa Ø150

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' System rynnowy 'Karolina' Kolano 45° rury spustowej Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Trójnik 45° rury spustowej Ø100/Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Trójnik 45° rury spustowej Ø100/Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Trójnik 45° rury spustowej Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø100 dł. 100mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø100 dł. 160mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø100 dł. 220mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø75 dł. 100mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø75 dł. 160mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt PVC rury spustowej Ø75 dł. 220mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt rynny PVC Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt rynny PVC Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt rynny PVC Ø150

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy prosty Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy prosty Ø125 dł. 150mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy prosty Ø125 dł. 220mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy prosty Ø150

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø100 dł. 100mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø100 dł. 160mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø100 dł. 220mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø75 dł. 140mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø75 dł. 220mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy rury spustowej Ø75 dł. 80mm

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Uchwyt stalowy skręcony

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Wspornik stalowy uchwytu rynny PVC

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Zaślepka denko lewe Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Zaślepka denko prawe Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Zaślepka denko uniwersalne Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Zaślepka denko uniwersalne Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Zaślepka denko uniwersalne Ø150

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Złączka rury spustowej Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Złączka rury spustowej Ø75

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Złączka rynny Ø100

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Złączka rynny Ø125

photo

Kaczmarek System rynnowy 'Karolina' Złączka rynny Ø150

Kanalizacja zewnętrzna - Systemy kanalizacji korugowane

photo

Kaczmarek Frez do otworów

photo

Kaczmarek K2-Kan Kolano jednokielichowe rury korugowanej Dn 1000

photo

Kaczmarek K2-Kan Kolano rury korugowanej 15°

photo

Kaczmarek K2-Kan Kolano rury korugowanej 30°

photo

Kaczmarek K2-Kan Kolano rury korugowanej 45°

photo

Kaczmarek K2-Kan Kolano rury korugowanej 90°

photo

Kaczmarek K2-Kan Korek uniwersalny rury korugowanej PP

photo

Kaczmarek K2-Kan Korek wewnętrzny rury korugowanej PP

photo

Kaczmarek K2-Kan Korek zewnętrzny rury korugowanej PP

photo

Kaczmarek K2-Kan Nasuwka rury korugowanej PP

photo

Kaczmarek K2-Kan Redukcja rury korugowanej PP

photo

Kaczmarek K2-Kan Redukcja rury korugowanej PP BK/K2-Kan

photo

Kaczmarek K2-Kan Redukcja rury korugowanej PP BK/KG

photo

Kaczmarek K2-Kan Rura kanalizacji zewnętrznej SN10

photo

Kaczmarek K2-Kan Rura kanalizacji zewnętrznej SN8

photo

Kaczmarek K2-Kan Rura kanalizacji zewnętrznej SN8 bez kielicha

photo

Kaczmarek K2-Kan Siodło 90°

photo

Kaczmarek K2-Kan Trójnik 45° rury korugowanej PP do rury gładkiej

photo

Kaczmarek K2-Kan Trójnik 45° rury korugowanej PP do rury korugowanej

photo

Kaczmarek K2-Kan Trójnik 90° rury korugowanej PP do rury gładkiej

photo

Kaczmarek K2-Kan Trójnik 90° rury korugowanej PP do rury korugowanej

photo

Kaczmarek K2-Kan Uszczelka do rury korugowanej

photo

Kaczmarek K2-Kan Złączka do kielicha PVC

photo

Kaczmarek K2-Kan Złączka do rury gładkiej PVC

photo

Kaczmarek K2-Kan Złączka rury korugowanej PP

Kanalizacja zewnętrzna - Studnie

photo

Kaczmarek DIAMIR Dno z PP do studni 315 z osadnikiem

photo

Kaczmarek DIAMIR Dno z PP do studni 400 K z osadnikiem

photo

Kaczmarek DIAMIR Dno z PP do studni 425 NW z osadnikiem

photo

Kaczmarek DIAMIR Dno z PVC-U do studni 400 z osadnikiem

photo

Kaczmarek DIAMIR Dodatkowy wlot do kinety przelotowej 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Dodatkowy wlot do kinety przelotowej 400 K

photo

Kaczmarek DIAMIR Dodatkowy wlot do kinety przelotowej 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Frez do otworów

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 315 z dodatkowym wlotem

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 400 K

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 400 K z dodatkowym wlotem

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 400 z dodatkowym wlotem

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 425 NW z dodatkowym wlotem

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta przelotowa 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta rozprężna 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta ślepa 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta ślepa 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 400 K

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Kineta zbiorcza 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Manszeta z PP 400K

photo

Kaczmarek DIAMIR Manszeta z PP 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Manszeta z PP 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Pierścień odciążający 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Pierścień wznoszący 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa betonowa na stożek betonowy 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa betonowa na stożek betonowy 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa betonowa na stożek betonowy 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa rurę wznoszącą z PP 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa rurę wznoszącą z PP 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa rurę wznoszącą z PP 400 K

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa rurę wznoszącą z PP 425NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Pokrywa żeliwna na stożek betonowy 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura teleskopowa do włazu żeliwnego 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura teleskopowa do włazu żeliwnego 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 400 K dwuwarstwowa

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 400 K jednowarstwowa

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 425 NW jednowarstwowa

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 600 dwuwarstwowa

photo

Kaczmarek DIAMIR Rura trzonowa 600 jednowarstwowa

photo

Kaczmarek DIAMIR Stożek betonowy na rurę korugowaną 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Stożek betonowy na rurę korugowaną 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Stożek betonowy na rurę korugowaną 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Stożek PP DN 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Teleskopowy adapter do włazów żeliwnych Dn 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka 'in situ'

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka 600 do stożka studni DN 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka do adaptera/włazu 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka do kinety 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka do kinety lub manszety rury korugowanej 400 K

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka do studni 1000

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka manszetowa 400

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka rury korugowanej 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Uszczelka rury korugowanej 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Wkładka 'in situ'

photo

Kaczmarek DIAMIR Właz teleskopowy Dn 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Właz z PP DN 600

photo

Kaczmarek DIAMIR Właz żeliwny 315

photo

Kaczmarek DIAMIR Właz żeliwny 425 NW

photo

Kaczmarek DIAMIR Właz żeliwny Dn 600

Sieci wodne - Rury PE Tytan

Kaczmarek TYTAN Rura 3PE trójwarstowa SDR 17

Kaczmarek TYTAN Rura 3PE trójwarstwowa SDR 11

Kaczmarek TYTAN Rura dwuwarstwowa SDR 11

Kaczmarek TYTAN Rura dwuwarstwowa SDR 17

Kaczmarek TYTAN Rura jednowarstwowa SDR 11

Kaczmarek TYTAN Rura jednowarstwowa SDR 17

Kaczmarek TYTAN Rura PE/PP dwuwarstowa SDR 11

Kaczmarek TYTAN Rura PE/PP dwuwarstowa SDR 17